DDCI NĂM 2020 – TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XẾP THỨ 2 SỞ BAN NGÀNH TOÀN TỈNH
Nhằm xây dựng hình ảnh thân thiện và cầu thị của chính quyền địa phương với cộng đồng doanh nghiệp. Cung cấp một công cụ hiệu quả để giám sát và chỉ đạo cải thiện chất lượng điều hành đối với các sở, ngành và huyện, thị. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành và địa phương năm 2020 là công trình đánh giá thực tiễn về Năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh tại các huyện, thị xã, thành phố và Sở, Ban, Ngành của tỉnh An Giang. Năm 2020, An Giang đánh giá 22 Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh với tổng số 24 lĩnh vực quản lý được đánh giá bởi 450 hợp tác xã và doanh nghiệp.

Responsive image
 
 
Nhận định về môi trường kinh doanh nói chung, theo đại diện các doanh nghiệp trong khảo sát thì chất lượng quản lý và điều hành kinh tế của các cơ quan cấp sở ban ngành của tỉnh An Giang đã có cải thiện ít nhiều (chiếm hơn 92% số lượng người trả lời). Tình hình an ninh trật tự cũng khá thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh, cụ thể 67% người được hỏi cho biết tình hình an ninh trật tự đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp yên tâm hoạt động. Hầu hết các hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia khảo sát DDCI cho biết, các sở ban ngành đã chú ý tới các vấn đề về giới, dân tộc, môi trường sinh thái và các giá trị văn hóa truyền thống với tỷ lệ đồng thuận cao trên 97%.
Với thang điểm tối đa là 100, kết quả xếp hạng cho thấy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đứng đầu xếp hạng DDCI sở ban ngành 2020 với 82,6 điểm. Xếp thứ 2 là Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư (82,3 điểm). Vị trí thứ ba thuộc về Sở Kế hoạch và Đầu tư với 80,7 điểm. Sở Giáo dục và Đào tạo ở vị trí thứ tư với 80,4 điểm. Tiếp theo lần lượt là vị trí của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, các sở ban ngành kể trên đã có các biện pháp, thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công ở mức điểm “tốt” trong năm vừa qua. Điện lực An Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông – Vận tải, Sở Xây dựng, Bảo hiểm xã hội chiếm những vị trí cuối của bảng xếp hạng DDCI sở ban ngành 2020. Trong đó, Bảo hiểm xã hội ở vị trí áp chót bảng xếp hạng với số điểm 74,1 điểm, thuộc nhóm điểm “Khá”. Các sở, ban, ngành có sự theo đuổi sát sao về điểm số và thứ hạng. Các vị trí chênh lệch nhau phổ biến từ 0,1-0,5 điểm. Chênh lệch giữa đơn vị xếp vị trí thứ nhất và vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng là 7,5 điểm.
Xếp thứ 2 trong các sở ban ngành toàn tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư có tổng số điểm là 82,3. Trong đó, có 2 chỉ số xếp hạng nhất là Ứng dụng công nghệ thông tin (8,09 điểm); Chi phí, thời gian thực hiện Thủ tục hành chính và dịch vụ công (8,75 điểm). Qua đó cho thấy nỗ lực của đơn vị trong việc tích cực triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, chính phủ điện tử (e-gov) nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận thông tin, và quảng bá, xúc tiến sản phẩm, dịch vụ.
Đây là năm đầu tiên tỉnh An Giang xếp hạng năng lực cạnh tranh của các sở ban ngành. Điểm số và vị trí trong bảng xếp hạng DDCI sở ban ngành góp phần khẳng định thêm nhận xét chung của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh An Giang trong năm vừa qua. Đó là phần lớn các sở ban ngành đều có những nỗ lực cải thiện nhất định trong việc tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp dựa trên quy định của luật pháp. Kết quả khảo sát đang đề cập đến những vấn đề liên quan trực tiếp đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, không bao trùm toàn bộ các chức năng, nhiệm vụ khác của các sở, ban ngành.
Bích Phương