Chính sách ưu đãi đầu tư
 • Cẩm nang đầu tư tỉnh An Giang
  11/01/2017 | 03:45
 • Phổ biến chính sách đất đai trong quá trình đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang
  19/08/2016 | 10:44
  Sáng ngày 17/8/2016, Sở Tài Nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo về đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, thủ tục hành chính và chính sách đất đai, đồng thời phổ biến quy định mới về đất đai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận đất đai trên địa bàn.
 • Chính sách ưu đãi đầu tư tỉnh An Giang 2016
  18/08/2016 | 11:03
  Hệ thống các chính sách ưu đãi đầu tư tỉnh An Giang 2016
 • Sửa đổi một số quy định về thuế có lợi cho doanh nghiệp
  16/08/2016 | 10:47
  Với những điểm mới như làm rõ các đối tượng được bổ sung vào diện không chịu thuế GTGT, bổ sung các trường hợp không áp dụng thuế suất 0%, quy định cụ thể về hoàn thuế, về giá tính thuế, giảm mức phạt chậm nộp thuế… Nghị định 100/2016/NĐ-CP góp phần bảo đảm tính minh bạch của chính sách thuế, tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp.
 • Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang
  09/08/2016 | 03:49
  Nhằm mời gọi và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định Số 37 /2014/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 10 năm 2014.
 • Khuyến khích xã hội hóa dự án dưới 5 tỷ đồng
  21/07/2016 | 04:51
  Trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình thực hiện Luật Đầu tư công và việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đối với những dự án có quy mô quá nhỏ (dưới 5 tỷ đồng), khuyến khích xã hội hóa và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.
 • 1