Thủ tục đầu tư
 • Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
  01/08/2016 | 04:29
  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2016/NĐ-CP trong đó quy định cụ thể về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; các trường hợp tạm dừng hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế.
 • Điều kiện chung đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
  01/08/2016 | 03:04
  Nghị định 67/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế vừa được Chính phủ ban hành.
 • Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh thủy sản
  01/08/2016 | 03:19
  Nghị định số 66/2016/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định rõ các điều kiện đầu tư kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản cũng như điều kiện đầu tư kinh doanh nuôi trồng, khai thác thủy sản.
 • Điều kiện đầu tư kinh doanh 6 lĩnh vực ngành Nông nghiệp
  21/07/2016 | 04:12
  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.