VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư là cơ quan chuyên trách trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thực hiện về định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; thông tin, quảng bá về các dự án chủ trương đầu tư về các sản phẩm mà nhà đầu tư dự kiến sản xuất, kinh doanh.

2. Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; được ngân sách hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động theo kế hoạch được duyệt; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh về bộ máy, biên chế, tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư, đồng thời chịu sự hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch.
Tên giao dịch: An Giang Trade - Investment Promotion Center.

Tên viết tắt: ATIP.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển trong lĩnh vực thương mại, du lịch và đầu tư; theo dõi, cập nhật tình hình kinh tế, nhu cầu đầu tư phát triển xã hội. Làm đầu mối nối kết với sở ngành - Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực thi công tác xúc tiến. 

2. Tham gia xây dựng và góp phần thực hiện kế hoạch, chương trình xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư của tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác về xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Phối hợp với Sở ngành liên quan, địa phương và doanh nghiệp đề xuất các chương trình, kế hoạch 5 năm, hằng năm về công tác xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư của tỉnh.  
4. Xây dựng cơ sở dữ liệu về tiềm năng của tỉnh; thu thập thông tin kinh tế và nghiên cứu về thương mại, du lịch và đầu tư: hàng hóa - thị trường xuất nhập khẩu -  danh mục dự án, cơ hội kinh doanh và đầu tư.
5. Tổ chức khảo sát nghiên cứu mở rộng thị trường hàng hóa trong và ngoài nước; cung cấp, hỗ trợ, tư vấn doanh nghiệp của tỉnh, tiếp thị sản phẩm, mở văn phòng đại diện, chi nhánh, các phòng trưng bày, cửa hàng bán sản phẩm ở nội địa và nước ngoài.
6. Thực hiện và cung ứng các dịch vụ xúc tiến thương mại và đầu tư như hội chợ, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, triển lãm và trưng bày giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư; tập huấn, hội nghị, diễn đàn, hội thảo. 
7. Phối hợp với các Sở, ngành địa phương, các phương tiện thông tin trong và ngoài nước, thu thập và truyền tải các thông tin phù hợp với các quy định của pháp luật. Khai thác và cung cấp thông tin về các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Kết nối và giới thiệu danh mục kêu gọi đầu tư, triển khai các chính sách khuyến khích về thương mại, du lịch và ưu đãi về đầu tư theo chủ trương ưu đãi đầu tư của tỉnh.
8. Tổ chức đón tiếp, bố trí chương trình cho các doanh nghiệp, các tổ chức và cơ quan trong và ngoài nước vào tỉnh tìm hiểu môi trường đầu tư, thương mại và du lịch ở tỉnh, tìm hiểu cơ hội kinh doanh và đầu tư theo kế hoạch được phê duyệt.
9. Thực hiện các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư: tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về nghiên cứu thị trường, tiếp thị, ngoại thương, đầu tư, giao dịch đàm phán, ký kết hợp đồng, thanh toán, thiết kế mẫu mã, kiểu dáng công nghiệp…
10. Phát triển hợp tác Quốc tế với các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư trong và ngoài nước, nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư của tỉnh;
11. Theo dõi và thực hiện các chương trình hợp tác, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, làm cầu nối giới thiệu đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến xúc tiến thương mại và đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

 

Tin liên quan
  • 1