Mời doanh nghiệp tham dự Chương trình kết nối đầu tư, thương mại giữa tỉnh An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh
Nhằm tăng cường quảng bá môi trường đầu tư, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của An Giang, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, mời gọi doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư vào 13 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp; thương mại dịch du lịch, khu cụm công nghiệp và các dự án trên địa bàn tỉnh An Giang; đồng thời tổ chức kết nối doanh nghiệp, đưa sản phẩm An Giang vào các siêu thị, hệ thống phân phối, tiêu thụ hàng hóa tại Tp. Hồ Chí Minh.

Responsive image
 

 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình kết nối đầu tư, thương mại giữa tỉnh An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian: dự kiến giữa tháng 9/2020.
- Địa điểm: tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thành phần tham dự: khoảng 70 đại biểu
+ Tỉnh An Giang: Lãnh đạo các sở ngành; UBND huyện, thị, thành; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Các doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa; Báo, Đài.
+ Thành phố Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà phân phối; Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư; Hiệp hội doanh nghiệp; Các cơ quan truyền thông.

Tham dự Chương trình kết nối là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận danh mục dự án ưu tiên mời gọi đầu tư (đính kèm), chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư của tỉnh An Giang; mở rộng giao lưu hợp tác đầu tư kinh doanh, kết nối giao thương, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang kính mời quý doanh nghiệp tham dự Chương trình kết nối. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư An Giang
Điện thoại: 0988.420051 (Gặp Bá Đăng, Email: dbdang@angiang.gov.vn)

Responsive image
 
Responsive image
 

Bá Đăng