LÀM VIỆC VỚI HIỆP HỘI NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
Vào lúc 13h30 ngày 3.11.2020, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức buổi làm việc với Hiệp hội nghiên cứu, tư vấn về chính sách, pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Responsive image
 

       

Cuộc họp do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư chủ trì. Tham dự có Ông Trần Sơn Vũ, chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu, tư vấn về chính sách, pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư; Ban Quản lý Khu Kinh tế; Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu; Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên.

Tại buổi làm việc, An Giang mong muốn Hiệp hội hỗ trợ kết nối với các đối tác trong ngành giày da – may mặc, chế biến gỗ trang trí nội thất, chế biến thủy sản, trái cây để xuất khẩu. Kêu gọi đầu tư trọn gói hạ tầng khu công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, các nhà đầu tư liên kết với nông dân trong các dự án nông nghiệp. Hiện tại tỉnh đã có các chính sách ưu đãi đối với vùng đặc biệt khó khăn, và chính sách áp dụng cho một số ngành nghề ưu đãi đầu tư. Thời gian tới, tỉnh mong muốn hiệp hội hỗ trợ tìm hiểu nhu cầu của nhà đầu tư để xây dựng thêm các chính sách ưu đãi đặc thù khác.

Mặt khác, Hiệp hội cũng mong muốn An Giang tạo điều kiện để Hiệp hội cùng với Eurocharm tổ chức khảo sát và trao đổi các nhu cầu về đầu tư cũng như xuất nhập khẩu. Thông qua đó, kết nối thế mạnh của tỉnh với nhu cầu xuất khẩu của các nước Châu Âu.

Hiệp hội nghiên cứu, tư vấn về chính sách, pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan theo quy định của pháp luật. Hiệp hội sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư tăng cường tiếp cận những chính sách, pháp luật về đầu tư một cách toàn diện. Với vai trò kết nối doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, Hiệp hội cũng sẽ giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư giải quyết những vấn đề vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách, pháp luật về đầu tư và tiếp cận xu hướng đầu tư FDI vào Việt Nam.

 

Responsive image
 

Bích Phương