Mời doanh nghiệp An Giang tham dự”Chương trình Xúc tiến Đầu tư phát triển công nghiệp tại Hàn Quốc”
Trong khuôn khố chương trình hợp tác, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Tổ chức Xúc tiến đầu tư và thương mại Hàn Quốc (KOTRA), Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và các cơ quan hữu quan tổ chức Chương trình Xúc tiến Đầu tư phát triển công nghiệp tại Hàn Quốc, dự kiến từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 6 năm 2017, trong đó có Hội thảo "Hàn Quốc và Việt Nam - Thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực cơ khí - điện tử" tổ chức tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Responsive image
Đoàn doanh nghiệp An Giang Xúc tiến đầu tư và thương mại tại Hàn Quốc năm 2016

 

Mục tiêu: Giới thiệu môi trường đầu tư Việt Nam. những chính sách khuyến khích đầu tư của Việt Nam tới các doanh nghiệp và tổ chức đầu tư Hàn Quốc; Cơ hội đu tư trong lĩnh vực cơ khí - điện tửTạo hội đ các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc gặp gỡ, trao đổi những cơ hội hp tác đầu tư từ hai phía.

Ngành hàng: Cơ khí, Điện tử, Chế biến, chế tạo

Các hoạt động chính: Hội thảo “Hàn Ouc và Việt Nam - Thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực khí - điện tử”; Giao thương kết nối thương mại và đu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc tại Seoul, Hàn Quốc; Gặp làm việc với các tổ chức xúc tiến đầu tư - thương mại Hàn Quốc; Làm việc với các tập đoàn lớn của Hàn Quốc; Gặp gỡ các địa phương tiểu biểu của Hàn Quốc; Thăm quan vả tìm hiểu các khu công nghệp của Hàn Quốc.

Chi phí: Chi phí tham dự các cuộc hội thảo và gập gỡ đối tác. doanh nghiệp tại Hàn Quốc do Ban tổ chức tài trợ, các chi phí khác do đơn v cử đại diện chịu trách nhiệm.

Đối tưng tham dự:

Phía Việt Nam: Đại diện của Bộ Công Thương, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, các tổ chức và doanh nghiệp đến từ các tỉnh/thành ph và đại điện của các Khu công nghiệp khu chế xuất...có nhu cầu kêu gọi đầu cho các dự án công nghiệp.

Phía Hàn Quốc: Đại diện ca KOTRA, các tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại, các Hiệp hội, các doanh nghiệp nhà đu tư tiềm năng.

Đăng ký trước ngày 28 tháng 4 năm 2017 (Phiếu đăng ký và chương trình dự kiến đính kèm)

Doanh nghiệp quan tâm gửi hđăng ký về:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang

02A Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

ĐT: 02963.945005, Gặp Hòa Thuận – DĐ: 0989.952179

Bá Đăng