SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ SỬ DỤNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
Vừa qua, ngày 25/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND Quy định giá cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. Do Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND chưa quy định cụ thể thời điểm bắt đầu thu tiền cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật, gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

Responsive image
 
 
Theo đó giá cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang được quy định như sau:
1. Giá cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật là 4.200 đồng/m2/năm (bốn ngàn hai trăm đồng chẵn) đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
2. Từ năm 2018, căn cứ vào điều kiện thực tế, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề xuất điều chỉnh giá cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật tăng dần 20%/năm cho đến khi đạt đúng mức thu 6.500 đồng/m2/năm (sáu ngàn năm trăm đồng chẵn).
3. Thời điểm bắt đầu thu tiền cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp: Kể từ ngày khởi công xây dựng theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (lần đầu) của doanh nghiệp.
Đối với Hợp đồng đã ký trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo Hợp đồng đã ký, không điều chỉnh theo quy định tại Quyết định này.
Bích Phương.