Hỗ trợ công tác quảng bá, xúc tiến thương mại 6 sản phẩm OCOP tỉnh An Giang vừa mới được công nhận đạt điểm 3 sao trở lên
Triển khai thực hiện “Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” (Kế hoạch số 557/KH-UBND ký ngày 12/9/2019), UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang đợt 1 năm 2020, công nhận 6 sản phẩm của 6 chủ thể đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó, có 2 sản phẩm đạt 4 sao, 4 sản phẩm đạt 3 sao.

Responsive image

Tranh lá Thốt Nốt của Cơ sở tranh lá thốt nốt (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

 

Hai sản phẩm đạt 4 sao gồm: Đường thốt nốt sệt Palmania của Công ty cổ phần Palmania (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) và Tranh lá Thốt Nốt của Cơ sở tranh lá thốt nốt (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

4 sản phẩm đạt 3 sao gồm: Khô cá tra phồng của Công ty TNHH Trương Hải (Thành phố Châu Đốc); Trà xạ đen của Công ty TNHH MTV TMDV Thảo An Khang (thành phố Long Xuyên); Lạp xưởng bò (tung lò mò) của Cơ sở SX Kinh doanh ANAS (thị xã Tân Châu) và sản phẩm gạo thơm Ngọc Nhân của Gạo thơm Ngọc Nhân (huyện Châu Thành).

Các chủ thể sản xuất có sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên nêu trên sẽ được UBND tỉnh An Giang cấp giấy chứng nhận; được sử dụng giấy chứng nhận, logo và thứ hạng sao sản phẩm OCOP để in hoặc dán trên bao bì sản phẩm theo đúng quy định hiện hành. Kết quả chứng nhận phân hạng sao sản phẩm có giá trị trong 36 tháng, kể từ ngày Quyết định được ký ban hành.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh được UBND tỉnh An Giang giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các chủ thể sản xuất có sản phẩm đạt 3 sao trở lên được quy định, đảm bảo trang trọng và nghiêm túc; hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể sản xuất nêu trên sử dụng, in hoặc dán logo, thứ hạng sao OCOP lên sản phẩm theo đúng quy định.

Ngày 10/4/2020 UBND tỉnh An Giang ký ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang năm 2020. Theo đó, tỉnh An Giang phấn đấu năm 2020 có 30 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên được công nhận và có ít nhất 02 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng cấp Quốc gia; Mỗi huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) có ít nhất 03 sản phẩm đặc trưng, có lợi thế nhất tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp tỉnh.
Cũng theo Kế hoạch 180/KH-UBND, trong năm 2020 Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư được UBND tỉnh An Giang giao thực hiện các nhiệm vụ:
- Hỗ trợ các cơ sở, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp có sản phẩm tham gia Đề án OCOP_AG xúc tiến thị trường tại các kỳ hội chợ trong và ngoài tỉnh nhằm quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.... Hỗ trợ tư vấn cho các cơ sở, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia Đề án OCOP_AG trong việc thiết kế mẫu mã sản phẩm.
- Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, thực hiện có hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến bán sản phẩm OCOP tại các kỳ hội chợ trong và ngoài tỉnh; tại các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại.
- Thông tin và hỗ trợ các cơ sở, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia Đề án OCOP_AG tham dự các chương trình như: Hội thảo, hội nghị kết nối cung cầu trong và ngoài tỉnh.
- Chủ trì và phối hợp với các ngành liên quan hỗ trợ hình thành điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP_AG theo tiêu chí của Bộ Công Thương; Quy định về quản lý các điểm trưng bày, giới thiệu và bán hàng sản phẩm OCOP.
- Chủ trì chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long tại tỉnh An Giang lần thứ I năm 2020, theo kế hoạch đã được phê duyệt./.

Responsive image

Ảnh 1. Đường thốt nốt sệt Palmania của Công ty cổ phần Palmania

Responsive image

Ảnh 3. Trà xạ đen của Công ty TNHH MTV TMDV Thảo An Khang

Responsive image

Ảnh 4. Lạp xưởng bò (tung lò mò - dân tộc Chăm) của Cơ sở SX Kinh doanh ANAS

 
Responsive image

Ảnh 5. Khô cá tra phồng của Công ty TNHH Trương Hải

Văn Dũng.