Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hoạt động Khối thi đua 6 và Ký kết giao ước thi đua năm 2021
Sáng ngày 8/4/2021, Khối thi đua 6 (gồm 11 đơn vị) trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hoạt động Khối thi đua 6 và Ký kết giao ước thi đua năm 2021. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Lê Linh Châu: Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch CĐCS Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (Khối trưởng), Phó Chủ tịch CĐCS Trường Đại học An Giang (Khối phó) và Lãnh đạo CĐCS của các đơn vị thành viên Khối thi đua 6.

Responsive image
 
 
Tại Hội nghị, Khối trưởng, Khối phó đã thông qua các văn bản dự thảo Hướng dẫn hoạt động Khối; Kế hoạch hoạt động Khối; Phát động phong trào thi đua và Thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2021. Qua đó, các thành viên Khối thi đua 6 đã tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn, cũng như đề xuất, kiến nghị tổ chức, triển khai các kế hoạch hoạt động, các công trình, phần việc chung của Khối thi đua 6, đảm bảo thực hiện tốt công tác và nhiệm vụ trọng tâm trong Khối, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu do LĐLĐ tỉnh giao năm 2021.
Tuyết Hương.
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image