Chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực du lịch An Giang
An Giang có nhiều tiềm năng về du lịch, trong những năm qua, du lịch An Giang đã có những bước phát triển cả về chất và lượng, tỉnh An Giang đang tập trung xây dựng hạ tầng thiết yếu, thực thi các cơ chế, chính sách hỗ trợ ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch với hàng loạt dự án trọng điểm. Đây là tiền đề cơ bản để du lịch An Giang tạo bước đột phá trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm tới.

Để thu hút các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư vào các dự án du lịch, ngày 19-7-2018, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 19 quy định chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển du lịch tỉnh An Giang. Theo đó, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư khai thác, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến đầu tư khai thác, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang.

Một số chính sách hỗ trợ được quy định, như: Hỗ trợ thực hiện các dự án đầu tư phát triển dịch vụ du lịch (Xây dựng cơ sở lưu trú du lịch; Xây dựng nhà hàng kết hợp bán đặc sản An Giang; Xây dựng khu mua sắm, nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; Đầu tư khai thác du lịch sông nước); Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng (Kinh doanh loại hình nhà có phòng cho khách du lịch thuê kiểu mô hình homestay; Hỗ trợ lãi suất cho vay đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng).

 

Responsive image

Chợ nổi Long Xuyên

Với quyết tâm phát triển ngành du lịch địa phương, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Cụ thể sẽ hỗ trợ các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú du lịch: Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 3 sao/ 4 sao/ 5 sao được hỗ trợ 40 triệu đồng /50 triệu đồng/ 60 triệu đồng cho mỗi phòng ngủ tùy theo địa bàn. Mỗi địa phương được hỗ trợ 01 dự án đầu tư, mức hỗ trợ tối đa từ 2-6 tỷ đồng/dự án. Dự án sửa chữa, nâng cấp cơ sở lưu trú để đạt hạng tiêu chuẩn từ 4 sao đến 5 sao được hỗ trợ 40 triệu đồng/phòng ngủ tại thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc. Mỗi địa phương được hỗ trợ 01 dự án, mức hỗ trợ tối đa 4 tỷ đồng/dự án.

Xây dựng nhà hàng kết hợp bán đặc sản An Giang, tỉnh hỗ trợ xây dựng mới 10 dự án nhà hàng kết hợp bán đặc sản An Giang gắn với các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh, với diện tích xây dựng từ 200m2 trở lên (không bao gồm bãi đỗ xe, khuôn viên và công trình phụ trợ) đáp ứng năng lực phục vụ tối thiểu 100 khách cùng một lúc. Nhà hàng đạt tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước, gồm: phòng ăn, nhà bếp, nhà vệ sinh có hồ sơ, thiết kế xây dựng được duyệt, có báo cáo thẩm định của cơ quan chức năng. Mức hỗ trợ 500.000 đồng/m2 (gồm cả hạng mục nhà vệ sinh; không gồm các hạng mục khuôn viên, tiểu cảnh, hoa viên tạo cảnh quan), mức hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng/dự án.

Xây dựng khu mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, tỉnh hỗ trợ xây dựng mới 10 dự án khu mua sắm đạt chuẩn phục vụ khách du lịch gắn với các khu, điểm du lịch trọng điểm hoặc trạm dừng chân, mức hỗ trợ 500.000 đồng/m2 (gồm cả hạng mục nhà vệ sinh nếu có; không gồm khuôn viên, tiểu cảnh, hoa viên tạo cảnh quan), mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/dự án. Xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, tỉnh hỗ trợ đầu tư 20 dự án xây dựng mới nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các khu, điểm du lịch khu vui chơi giải trí, trạm dừng chân. Mức hỗ trợ 10% trên tổng mức phí của dự án, mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/dự án.

Đầu tư khai thác du lịch sông nước, hỗ trợ đầu tư khai thác tuyến du lịch đường sông trên địa bàn có giá trị về văn hóa, lịch sử, cảnh quan, đủ điều kiện tổ chức đầu tư khai thác du lịch đã được cơ quan có thẩm quyền tổ chức khảo sát đánh giá tiềm năng, đảm bảo điều kiện và tính khả thi khai thác, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Hỗ trợ đầu tư tàu, bến tàu, cầu tàu đón khách du lịch và các trang thiết bị bảo đảm an toàn cho du khách. Địa bàn hỗ trợ khai thác tại các tuyến du lịch đường sông tại các huyện: An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Thoại Sơn, TX. Tân Châu, TP. Long Xuyên và TP. Châu Đốc. Mỗi địa phương hỗ trợ đầu tư 1 dự án xây dựng mới, với định mức hỗ trợ 10% tổng mức chi phí của dự án, mỗi dự án tối đa 2 tỷ đồng.

Responsive image

Khách du lịch homestay tại Mỹ Hòa Hưng

Hỗ trợ kinh doanh loại hình nhà có phòng cho khách du lịch thuê (loại hình homestay) tại 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh nơi có giá trị lịch sử văn hóa, cảnh quan, môi trường đủ điều kiện khai thác du lịch. Tổ chức hoặc Hộ gia đình xây dựng dự án có qui mô đón, phục vụ từ 20 khách đến dưới 40 khách: 50 triệu đồng/dự án. Tổ chức hoặc Hộ gia đình xây dựng dự án có qui mô đón, phục vụ từ 40 khách trở lên: 80 triệu đồng/dự án. Mỗi huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hỗ trợ 05 (năm) dự án. Hỗ trợ lãi suất cho vay đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh An Giang với mức hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay, số nợ vay hỗ trợ tối đa không quá 2 tỷ đồng/tổ chức hoặc hộ gia đình.

Không chỉ trải thảm đỏ kêu gọi đầu tư, An Giang còn quan tâm đến hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tư khi chấm chọn các dự án được đánh giá là rất có tiềm năng kinh tế nên tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp và chính sách phát triển du lịch đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn, tin rằng sẽ thu hút nhà đầu tư quan tâm và quyết định đầu tư trong lĩnh vực du lịch, góp phần khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh An Giang trong thời gian tới.

Tuyết Hương