HỘI NGHỊ TẬP HUẤN QUẢN TRỊ PHẦN MỀM VNPT – IOFFICE CHO CÁN BỘ QUẢN TRỊ CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH VÀ UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
Thực hiện Công văn số 2647/VPUBND-KGVX ngày 03/6/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về vận hành thử nghiệm phần mềm “Quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành VNPT – iOffice”, sau 02 tuần triển khai thực hiện, ngày 14/6/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tập huấn cho cán bộ quản trị của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tại Hội trường Viễn thông An Giang.

Responsive image
 

Đến dự tập huấn, các cán bộ quản trị được hướng dẫn lại các chức năng cơ bản; hướng dẫn ký số trên phần mềm; hướng dẫn gửi phát hành qua email; hướng dẫn kết nối máy scan trực tiếp văn bản trên phần mềm; hướng dẫn các chức năng của lịch công tác; hướng dẫn các chức năng của ủy quyền phê duyệt văn bản; hướng dẫn chức năng của Báo cáo thống kê; hướng dẫn cập nhật thông tin cá nhân; hướng dẫn reset mật khẩu; hướng dẫn tạo mới, điều chuyển nhân sự, thay đổi chức danh; hướng dẫn phân quyền người dùng; giới thiệu các chức năng khác trên hệ thống.

Responsive image
 

Đồng thời, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông cũng trực tiếp giải đáp thắc mắc và tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong quá trình sử dụng phần mềm. Từ đó làm cơ sở hiệu chỉnh, nâng cấp phần mềm “Quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành VNPT – iOffice” ngày càng tốt hơn.

Responsive image
 

 

Bích Phương