Mời tham gia chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm”
Thực hiện đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm” theo Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2018, Cục Xúc tiến Thương mại cùng các chuyên gia tư vấn về thiết kế và thương hiệu tổ chức chương trình phổ biến kiến thức và tư vấn: “Thương hiệu và thiết kế sáng tạo – Từ ý tưởng đến kinh doanh” tại TP. HCM.

 
 

Mục tiêu chương trình nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của thiết kế và thương hiệu trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp; đào tạo kỹ năng nghiên cứu thị trường và phát triển thiết kế theo nhu cầu của doanh nghiệp; Tư vấn cho doanh nghiệp về chiến lược, kế hoạch phát triển thiết kế, phát triển sản phẩm phù hợp với chiến lược thương hiệu của doanh nghiệp; Đào tạo kỹ năng thiết kế đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp có cơ hội thực hành thiết kế, phát triển sản phẩm.

Thời gian: 02 ngày,  từ ngày 30-31/10/2018

Địa điểm: Khách sạn Viễn Đông

 (275A, Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Q1, TP.HCM)

Đối tượng tham gia: doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tới thương hiệu, thiết kế và phát triển sản phẩm và các tổ chức liên quan.

Thời gian đăng ký: Trước 12 giờ, ngày 29/10/2018

Quý vị quan tâm vui lòng liên hệ qua địa chỉ:

Tổ công tác Khu vực Phía Nam của Cục Xúc tiến Thương mại tại TP. HCM

Địa chỉ: Tầng 9, 12 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q1, TP. HCM

SĐT: 028 38297282, Fax: 0283 9140549

Tùng Huyên