Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2020

Responsive image
 

Xem nội dung đính kèm:

- Thông báo triệu tập:

https://drive.google.com/file/d/1nfhGJMvusjsFyEuXURIbX0afGlVO2Fqm/view?usp=sharing

- Danh mục tài liệu tham khảo:

https://drive.google.com/file/d/14yo8CoE9f7zTeEDFzd-tKfyK8EYHZYOH/view?usp=sharing

 

* Link dự phòng:

https://drive.google.com/drive/folders/1KwD59ZY-OJpwxrIdU7wbHr9e8EhCas4l?usp=sharing

Tin liên quan