Tổ chức Chương trình kết nối đầu tư, thương mại giữa tỉnh An Giang và TP. Hồ Chí Minh
Chiều ngày 4/6/2020, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang (ATIP) đến làm việc với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh để trao đổi phối hợp tổ chức Chương trình kết nối đầu tư, thương mại giữa tỉnh An Giang và TP. Hồ Chí Minh.

Responsive image
 

 

Responsive image
 

Thành phần họp gồm có lãnh đạo 2 đơn vị và cán bộ các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

Tại buổi họp, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang đã thông qua bản dự thảo kế hoạch tổ chức và đề nghị Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. HCM hỗ trợ An Giang vận động, cùng mời các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài tại TP. HCM tham dự buổi kết nối đầu tư thương mại.

Qua trao đổi, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. HCM thống nhất với bản dự thảo kế hoạch, đề nghị Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang sớm gửi các danh mục dự án để ITPC hỗ trợ thông tin đến doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn TP. HCM.

Tùng Huyên

Tin liên quan