Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang tổ chức Lớp tập huấn về kỹ năng xúc tiến đầu tư năm 2024
Trong 2 ngày 25-26/4/2024 vừa qua, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và đầu tư An Giang tổ chức lớp tập huấn kỹ năng xúc tiến đầu tư cho cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư thuộc các Sở ngành, huyện, thị, thành phố, các hiệp hội và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang và tỉnh bạn Kiên Giang. Qua đó giúp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho người làm công tác xúc tiến đầu tư trong giai đoạn mới.

Responsive image
 

Về phía Ban tổ chức, gồm có: Ông Trần Quang Thanh (Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang); Thạc sĩ Phạm Nhựt Cường (Giảng viên Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). 
Về phía tỉnh Kiên Giang: Ông Cô Văn Tại - Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư- Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang.
Cùng với hơn 90 học viên tham gia cùng các cơ quan thông tấn báo chí hỗ trợ đưa tin lớp tập huấn.

Với mục tiêu bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tổ chức sự kiện xúc tiến đầu tư, trang bị kiến thức về xây dựng thương hiệu địa phương,... lớp tập huấn cung cấp các nội dung: công tác xúc tiến đầu tư trong bối cảnh chuyển đổi số; nhận diện và xây dựng thương hiệu địa phương trong xúc tiến đầu tư; vai trò, sự tham gia của các chủ thể tại địa phương trong công tác xây dựng thương hiệu phục vụ công tác xúc tiến đầu tư; kỹ năng xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện xúc tiến đầu tư và thực hành mô hình.

Đây cũng là một trong những hoạt động trong chương trình hợp tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, giai đoạn 2022 – 2025 giữa Trung tâm Xúc tiến Thương mại và đầu tư An Giang. Tạo điều kiện để các học viên gặp gỡ, giao lưu, mở rộng quan hệ, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động xúc tiến.

Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 

Thủy Trúc