An Giang: Những điểm sáng trong phát triển kinh tế quý I-2024
Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang quý I năm 2024 tiếp tục được duy trì ở mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 6,35% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng của quý I năm 2023 (5,31%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,20%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,29%; khu vực dịch vụ tăng 10,23%; tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế địa bàn trong quý I năm 2024 đạt 2.670 tỷ đồng, đạt 37,1% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và bằng 113,99% so với cùng kỳ.

Responsive image
 

Tình hình xuất khẩu tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, các mặt hàng chủ lực đều tăng khá cả về sản lượng và kim ngạch, cụ thể kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 296,4 triệu USD, tăng 3,92% so với cùng kỳ. Các hoạt động du lịch diễn ra sôi động, an toàn, lành mạnh.

 

Toàn tỉnh đón khoảng 4,1 triệu lượt khách tham quan, du lịch, tăng 2,5% so với cùng kỳ và đạt 46% so với kế hoạch năm 2024. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ và đạt 73% so với kế hoạch cả năm.

 

Công tác giải ngân vốn đầu tư công luôn được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo. Ngay từ đầu năm, tỉnh An Giang đã phân bổ hết 100% kế hoạch vốn được Trung ương giao. Giá trị giải ngân ước đạt 1.640 tỷ đồng, đạt khoảng 20% kế hoạch vốn đã giao, cao hơn cùng kỳ năm 2023 là 12,33%.

 

An Giang cũng đã xuất khẩu 13 tấn xoài hạt lép sang thị trường Hàn Quốc, đánh dấu bước chuyển mình của nông sản tỉnh nhà trong nỗ lực chinh phục các thị trường khó tính trên thế giới; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (cải thiện xếp hạng các chỉ số PAPI, PCI, PAR-Index) gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024…

 

 

Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 

B.P