THÔNG BÁO Kết quả điểm phỏng vấn – Vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức năm 2020

 

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

 

    Căn cứ Biên bản Họp hội đồng xét tuyển viên chức về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 và xét đề nghị của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thông báo niêm yết kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 (danh sách kèm theo).

 

Xem thông tin chi tiết tại đường dẫn:

Xem thông tin chi tiết tại đường dẫn:

https://drive.google.com/file/d/1hejSxIwoZ3DPKxA2r_3hXNR2Te6tIAcq/view?usp=drivesdk