Hội nghị Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2019
Sáng 12/12/2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Hội nghị do đồng chí Ngô Hồng Yến - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua – Khen thưởng, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì.

Responsive image
 

 

Tham dự Hội nghị có Bà Huỳnh Thị Diễm Châu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Trưởng ban Thi đua khen thưởng; Bà Đỗ Hoàng Thị Kim Ngọc, Thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Phó trưởng ban Thi đua khen thưởng và các Chủ tịch, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, cán bộ phụ trách Thi đua – Khen thưởng các sở, ban, ngành, cơ quan đảng, tổ chức đoàn thể; Các tổ chức sự nghiệp, tổ chức xã hội…

Nội dung của lớp Tập huấn nhằm báo cáo những điểm mới trong Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020); đồng thời tổng kết, nhận định những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị đã sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
Hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác Thi đua – Khen thưởng của các đơn vị trong tỉnh kịp thời cập nhật những chính sách, quy định, văn bản mới về Thi đua – Khen thưởng; đồng thời giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để cùng triển khai thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.
Ngoài ra, Hội nghị cũng dành thời gian cho việc trao đổi, giải đáp các vấn đề, các công việc cụ thể đã và sẽ phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ Thi đua – Khen thưởng ở các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
                              
      Huyền Trâm