[THÔNG BÁO] Về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang năm 2020

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang năm 2020;

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của đơn vị, cụ thể như sau:

1. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu.

(Chi tiết về nhu cầu tuyển dụng, vị trí tuyển dụng xem phụ lục kèm theo Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh).

2. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng

2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án; đang trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (Chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh).

– Chứng chỉ tiếng Anh: Chứng chỉ thực hành A, B, C theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT đã được cấp trước ngày 15/01/2020 (ngày Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành); Chứng chỉ tiếng Anh thực hành A1, A2, B1, B2, C1, C2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT đã được cấp trước ngày 15/01/2020 (ngày Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành); Các chứng chỉ/chứng nhận quốc tế (IELTS, TOEIC, TOEFL), Cambridge, Tests) chỉ được áp dụng quy đổi trong thời gian chứng chỉ/chứng nhận còn hiệu lực ghi trên chứng chỉ/chứng nhận.

– Chứng chỉ Tin học: Chứng chỉ Tin học ứng dụng A, B, C theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT đã được cấp trước ngày 10/8/2016 (ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu lực thi hành); Các chứng chỉ Tin học ứng dụng A, B, C theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT của các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ được triển khai trước ngày 10/8/2016 (ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT có hiệu lực thi hành).

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

a) Người đăng ký dự tuyển viên chức chọn đăng ký vào một vị trí việc làm có chỉ tiêu cần tuyển dụng được niêm yết để điền vào Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ). Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Ngoài ra, thí sinh nộp kèm theo phiếu đăng ký dự tuyển:

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và phải được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý.

– Bản sao đối tượng ưu tiên (nếu có).

– Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khoẻ chứng nhận.

b) Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

c) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị huỷ kết quả trúng tuyển.

4. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2020 đến ngày 13 tháng 6 năm 2020.

5. Địa điểm: Phiếu đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu) tại Văn Phòng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang(Địa chỉ: Số 02A, đường Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).

6. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

7. Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong quý II/2020.

8. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đ/hồ sơ (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016).

9. Các thông tin chi tiết liên quan đến tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang được niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị tại địa chỉ http://atpic.angiang.gov.vn và niêm yết công khai tại Trung tâm trong thời gian nhận hồ sơ.

Tải mẫu phiếu đăng ký dự tuyển TẠI ĐÂY