Đoàn thanh niên Trung Tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh ra quân vệ sinh môi trường
Nhằm phát huy trí tuệ, lòng nhiệt huyết và sức cống hiến của tuổi trẻ trong các phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, tham gia phát triển kinh tế xã hội và tạo ra môi trường xanh, sạch, đẹp trong Khu du lịch Núi Cấm. Qua đó, phát huy vai trò xung kích, lòng nhiệt huyết, tình nguyện của tuổi trẻ, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, tham gia phát triển kinh tế xã hội và tạo ra môi trường xanh, sạch, đẹp trong Khu du lịch Núi Cấm.

Responsive image
 

Sáng ngày 22/4/2022 Chi đoàn Cơ sở Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang phối hợp cùng Xã Đoàn An Hảo ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trên Thiên Cấm Sơn (núi Cấm) lực lượng đoàn viên, thanh niên 2 đơn vị đã tập trung dọn dẹp vệ sinh tại các khu vực: Xung quanh hồ Thủy Liêm, đường lên đỉnh vồ Bồ Hong, tuyến đường từ chợ Mây đến điện 13 (thuộc ấp Vồ Đầu)… thông qua hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và  khách du lịch cùng giữ gìn vệ sinh chung trong Khu du lịch núi Cấm trong việc giữ gìn vệ sinh chung chào mừng ngày kỷ niệm 47 năm ngày miền nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2022 và ngày Quốc tế lao động 1/5.

Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 

Quốc Duy