Tín hiệu mới từ Đảng uỷ khối cho doanh nghiệp An Giang
Những năm gần đây, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang không những có nhiều giải pháp đổi mới và tăng cường công tác lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh mà còn chủ động động trong phối kết hợp với các Sở, Ngành tỉnh, tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan Nhà nước, tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh nhà được tiếp cận và thụ hưởng các quyền lợi về chính trị và đào tạo, từng bước bồi dưỡng và nâng cao kiến thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ doanh nhân, để họ trở thành những nhân tố tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà

 
 

An Giang hiện có hơn năm ngàn doanh nghiệp, hằng năm số lượng doanh nghiệp phát triển tăng nhanh, năm sau cao hơn năm trước. Về tổ chức đảng, toàn tỉnh có 900 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp, với trên 59 ngàn đảng viên. Ước tính các doanh nghiệp trong tỉnh thu ngân sách nhà nước đạt trên 50% tổng thu ngân sách của tỉnh; giải quyết việc làm, bảo đảm đời sống cho hơn 1,38 triệu người lao động. Riêng năm 2016 số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng 8,5% so năm 2015. Hiện có gần 50 dự án đang được triển khai với số vốn đầu tư gần 14.000 tỷ đồng , tăng 27 dự án so với năm 2015. Các doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. 

Thực hiện chương trình công tác năm 2016 ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh và Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 17/8/2016 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh An Giang. Năm 2016 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển khá, các khu vực đều có mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ. Tuy nhiên cũng còn không ít khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh các mặt hàng chủ lực, hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư được duy trì và có nhiều đổi mới, song vẫn chưa thật sự đáp ứng yêu cầu đặt ra trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay. Vì vậy, việc xã hội hóa công tác xúc tiến thương mại đang là một nhu cầu bức bách đặt ra cho các đơn vị nhà nước, đặc biệt là trong từng doanh nghiệp; muốn vậy cần phải tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng để các doanh nghiệp chuyển đổi nhận thức và nâng cao hơn nữa năng lực xúc tiến, tự tìm đầu ra cho đơn vị mình.

Và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp là đơn vị đã tích cực đồng hành cùng chúng tôi - Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang trong lĩnh vực này.

 Tháng 5/2016 Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp đã chủ động đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến, lắng nghe các ý kiến và báo cáo về hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư của Trung tâm, buổi gặp gở tuy ngắn, nhưng đã phát đi một thông điệp “Cùng đồng hành để doanh nghiệp AG phát triển” và trên hết khẳng định vai trò của Đảng, sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Đảng đối với sự phát triển của doanh nghiệp tỉnh nhà.

Nhờ có sự hỗ trợ tích cực của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, thời gian gần đây công tác đào tạo của Trung tâm XT TM và ĐT An Giang gặp nhiều thuận lợi trong công tác chiêu sinh. Từ chỗ trước đây bình quân chỉ khoảng 30 – 50 DN tham dự/ một lớp, thì nay đã tăng gấp ba lần; đơn cử như gần đây, khi chúng tôi tổ chức lớp tập huấn “5S & KAIZEN, Phương pháp quản lý kiểu Nhật dành cho doanh nhân An Giang và Nâng cao giá trị nông sản Việt” nhằm bồi dưỡng kiến thức cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng nông nghiệp của tỉnh như: gạo, cá, rau màu… có được những kiến thức mới về quản lý doanh nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh với chi phí thấp nhất, tăng tính cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế. Kết quả trên 44 doanh nghiệp đã cử 124 học viên tham dự, chiếm 80% trên tổng số học viên, đặc biệt là thành phần dự học lần này phần lớn là Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp.

Ngoài những hỗ trợ làm cầu nối với doanh nghiệp trong đào tạo tập huấn trên, trong thời gian tới Đảng uỷ Khối doanh nghiệp sẽ còn tiếp tục hỗ trợ, làm cầu nối cho các lĩnh vực hoạt động xúc tiến khác, giúp Trung tâm Xúc tiến hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo đà phát triển cho doanh nghiệp trong tỉnh ngày càng lớn mạnh, thịnh vượng./.

nt