ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CHÍNH NGẠCH CÁC SẢN PHẨM CHỦ LỰC CỦA TỈNH AN GIANG NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
Từ năm 2012, Tỉnh ủy An Giang đã ban hành Nghị quyết phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giai đoạn 2012 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Sau hơn 05 năm thực hiện, đã được nhiều thành tựu trong chuyển biến phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh thị trường, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh tăng qua từng năm (năm 2016 đạt 700 triệu USD, năm 2017 đạt 820 triệu USD, năm 2018 đạt 840 triệu USD và 10 tháng đầu năm 2019 đạt là 735 triệu USD).

Responsive image
 

 

 

Tuy nhiên, các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh hiện nay phải đối mặt với nhiều thách thức bởi các rào cản kỹ thuật từ các thị trường nhập khẩu, cũng như sự cạnh tranh gay gắt từ sản phẩm cùng loại của các nước trong khu vực và thế giới như: Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ, Pakistan,.... đặc biệt là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung diễn biến khó dự đoán... Trong khi đó: Tư duy về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn chưa nhất quán, chuyển biến nhận thức của nông dân, doanh nghiệp về tự lực đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn chậm, còn trông chờ vào nguồn hỗ trợ của nhà nước; Mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết có thực hiện nhưng quy mô nhỏ lẽ, manh mún, phân tán, khó khăn cho công tác đầu tư, quản lý chất lượng, tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm nhiều trong lĩnh vực liên kết sản xuất; Các sản phẩm xuất khẩu của tỉnh chủ yếu là thô, chưa có thương hiệu, sức cạnh tranh thấp; hệ thống cơ chế, chính sách chưa đồng bộ, hoạt động xúc tiến chưa có nhiều bức phá; kim ngạch xuất khẩu có xu hướng tăng chậm qua các năm; Thị trường xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh còn phụ thuộc nhiều vào Thị trường Trung Quốc (trên 70% giá trị xuất khẩu) với các quy định kiểm dịch rất khắt khe.

Trước thực trạng trên, nhằm khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của tỉnh và nhu cầu đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm chủ lực, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 800/KH-UBND ngày 06/12/2019 Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm chủ lực của tỉnh An Giang năm 2020 và những năm tiếp theo với mục tiêu: Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đến năm 2025 ước đạt 1,2 tỷ USD và duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 5,2% đến năm 2025.

Trong khuôn khổ kế hoạch này chỉ tập trung vào 05 sản phẩm chủ lực của tỉnh là: cá tra, gạo, nếp, chuối, xoài và một số loại trái cây tiềm năng như cây có múi, nhãn, sầu riêng... để tập trung đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng chất hoạt động xuất khẩu của tỉnh như: Xây dựng vùng nguyên liệu; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học; Xây dựng mã vùng trồng; Thu hút doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; Các giải pháp thị trường; Đào tạo, tập huấn và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.
Các Sở, ban, ngành xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa. Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trên địa bàn chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa và không ngừng tự đào tạo hoặc tham gia các khóa đào tạo do các Sở, ngành tổ chức nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Bích Phương