• Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang   (22/01/2021)

    Ngày 11/01/2021, UBND tỉnh An Giang đã có quyết định ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Quy chế này được áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước bao gồm các Sở, Ban, Ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) có thực hiện các hoạt động xúc tiến; Tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện các hoạt động xúc tiến bằng kinh phí từ ngân sách nhà nước; Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có các hoạt động xúc tiến trên địa bàn tỉnh.

  • SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH AN GIANG   (22/01/2021)

    Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND, ngày 08 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh an giang ban hành kèm theo nghị quyết số 19/2018/nq-hđnd ngày 19 tháng 7 năm 2018 của hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Trong đó có những điểm mới đáng lưu ý như sau:

  • UKVFTA: CƠ HỘI THU HÚT DÒNG VỐN TỪ ANH VÀO VIỆT NAM   (28/12/2020)

    Vừa qua, ngày 11/12/2020, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Thương mại quốc tế Vương quốc Anh Elizabeth Truss đã chính thức ký kết Biên bản kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Vương quốc Anh - Việt Nam (UKVFTA). Đây sẽ là bước quan trọng để 2 nước sớm đi đến ký kết chính thức Hiệp định này trong thời gian tới. Đây là tính hiệu tích cực về sự dịch chuyển dòng vốn từ Anh vào Việt Nam khi Hiệp định đi vào thực thi.