Cơ cấu Tổ chức Bộ máy

Responsive image
 

 

 

BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám đốc: Phan Thị Yến Nhi

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Hồng Quang

VĂN PHÒNG

   Điện thoại: (076) 3 945001

PHÒNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

   Điện thoại: (076) 3 945006

PHÒNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

   Điện thoại: (076) 3 945005

PHÒNG THÔNG TIN

   Điện thoại: (076) 3 945004

 

Tin liên quan