Thành lập Tổ công tác hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư vào tỉnh An Giang
Tiếp nối thành công sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vừa ký ban hành Quyết định số 237/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư vào tỉnh An Giang nhằm theo dõi, hỗ trợ giải quyết vướng mắc cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.

Responsive image
 

Năm 2018, tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, sự tham dự của hơn 500 đại biểu là lãnh đạo Trung ương, các địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, nhà đầu tư và doanh nghiệp; thu hút khoảng 130 nghìn tỷ vốn đầu tư vào 40 dự án trọng điểm nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Tổ Công tác bao gồm: Chủ tịch UBND tỉnh (Tổ trưởng), các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (các Tổ phó), các thành viên: Chánh Văn phòng UBND tỉnh (Thường trực Tổ), Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (phụ trách lĩnh vực đầu tư), Giám đốc Sở Xây dựng (phụ trách lĩnh vực quy hoạch – xây dựng), Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (phụ trách lĩnh vực đất đai – môi trường), Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế (phụ trách công tác xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu), Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (phụ trách công tác xúc tiến đầu tư), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố...

Tổ Công tác điều phối, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tham mưu và hỗ trợ nhà đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện đối với các dự án đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư các dự án hoặc đề xuất dự án đã ký kết ghi nhớ cam kết đầu tư; Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện các dự án; Được quyền trưng dụng cán bộ, công chức, viên chức, cơ sở vật chất và phương tiện của các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Theo nội dung tại Quyết định, Tổ Công tác xây dựng kế hoạch và lộ trình tổng thể triển khai thực hiện các dự án và đề xuất dự án, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành có cách làm sáng tạo, chủ động phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện dự án; Tạo mọi điều kiện thuận lợi và cơ hội cho các nhà đầu tư khác có đủ tiềm lực được tiếp cận và triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh;

Cơ quan thường trực của Tổ Công tác đặt tại Văn phòng UBND tỉnh (Ban Hỗ trợ doanh nghiệp), số 16C Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, điện thoại: 0296.3854164, email: hotrodoanhnghiep@angiang.gov.vn

 

Liên Khương