DANH MỤC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM MỜI GỌI ĐẦU TƯ TỈNH AN GIANG NĂM 2021

Responsive image
 
 
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang có ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2021 tại Quyết định số 551/QĐ-UBND. Theo đó, danh mục dự án trọng điểm mời gọi đầu tư tỉnh An Giang năm 2021 gồm có 49 dự án, với tổng vốn là 40 nghìn 312 tỷ đồng.Trong đó tập trung kêu gọi vào các lĩnh vực như: hạ tầng giao thông; hạ tầng phát triển đô thị; hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao; đầu tư khác (thương mại - dịch vụ - du lịch). ( Danh mục dự án tại file kèm theo).
Rất mong quý doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm đầu tư tại An Giang.
Xem Danh mục dự án tại:

Tùng Huyên.