BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 KHUYẾN NGHỊ TOÀN DÂN KHAI BÁO Y TẾ TỰ NGUYỆN
Theo khuyến nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 và trước những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam và trên thế giới. Nhằm giúp người dân trên địa bàn tỉnh nắm bắt được đầy đủ thông tin, các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh từ Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; khuyến nghị người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng ứng dụng khai báo thông tin sức khỏe hiện tại để có thể được hỗ trợ nhanh nhất từ cơ quan y tế.

Responsive image
 

B

Người dân Việt Nam có thể khai báo y tế thông qua ứng dụng NCOVI, đồng thời cập nhật các thông tin, chỉ dẫn mới nhất về dịch bệnh Covid-19 từ cơ quan chức năng.

Với ứng dụng NCOVI, người dân cung cấp các thông tin cá nhân và tình hình sức khỏe trong mục “Khai báo y tế toàn dân” ở màn hình chính, và thường xuyên cập nhật tình hình dữ liệu ở màn hình “Theo dõi sức khỏe”. Ứng dụng đã được cập nhật trên Android và Appstore, với cài đặt sử dụng tương đối đơn giản. Dựa trên dữ liệu ứng dụng này gửi về, hệ thống y tế sẽ biết được các trường hợp cần chú ý để hỗ trợ y tế nhanh và hiệu quả nhất có thể.

Để toàn dân chống dịch, một trong những việc thiết thực là tham gia cung cấp thông tin tương tác hai chiều với cơ quan chức năng. Tất cả thông tin khai báo của người dân trên ứng dụng chính thức này sẽ được các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích cùng nhau chống dịch, tuyệt đối không sử dụng cho mục đích thương mại và không xâm phạm đến đời tư người dân.

Hãy sử dụng ứng dụng này, như là hành động thiết thực cho chống dịch, tải ứng dụng NCOVI theo địa chỉ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi&hl=en;

Bích Phương