[Tin Chi đoàn]
Sáng nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 03/02/2020, Chi đoàn cơ sở Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tổ chức họp lệ chi đoàn tháng 01/2020, kết hợp lồng ghép tổ chức sinh hoạt chính trị với chuyên đề “Tuổi trẻ Chi đoàn Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư sắt son niềm tin với Đảng”.

Responsive image
 

 

 

Chi đoàn cơ sở vinh dự mời Ông Lê Trung Hiếu – Tỉnh ủy viên – Bí thư Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư có bài tham luận ngắn về lịch sử 90 năm hình thành và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ. Đoàn viên Chi đoàn đã được ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, những cột mốc, chặng đường lãnh đạo đấu tranh oanh liệt của Đảng ta; những khó khăn, gian khổ cùng những thắng lợi vĩ đại mà Nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng và những bài học kinh nghiệm của Đảng trong suốt 90 năm qua.

Đồng thời, đoàn viên thanh niên đơn vị trao đổi một số nội dung chuẩn bị cho Hoạt động tháng Thanh niên 2020 và cách đánh giá xếp loại đoàn viên 2020.

Tấn Thành
Dưới đây là hình ảnh buổi họp