An Giang tổ chức tập huấn Công tác thông tin đối ngoại, phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí năm 2017
Sáng ngày 01/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức tập huấn “công tác Thông tin đối ngoại, phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí năm 2017” cho các cơ quan hành chính nhà nước, tham dự chỉ đạo có ông Lâm Quang Thi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Responsive image

ông Lâm Quang Thi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu khai giảng lớp tập huấn

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm và những kỹ năng cần thiết cho người làm công tác thông tin đối ngoại; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc quản lý, triển khai công tác thông tin đối ngoại, phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - ông Lâm Quang Thi cho rằng: trong những năm qua công tác thông tin đối ngoại cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, các hoạt động thông tin đối ngoại đã được tổ chức bài bản và đi vào thực chất hơn, nội dung thông tin phong phú, kịp thời, phương thức hoạt động có sự đổi mới linh hoạt. Các lực lượng tham gia công tác thông tin đối ngoại được tăng cường, hiệu quả đấu tranh phản bác các thông tin luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nâng cao lên một bước, hoạt động thông tin đối ngoại đã góp phần quan trọng vào việc giữ gìn ổn định an ninh chính trị xã hội, cũng cố và mở rộng quan hệ của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, thúc đẩy hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, du lịch nước ngoài, trong thời kỳ khoa học công nghệ phát triển như hiện nay có nhiều phương tiện, kênh thông tin thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại, chúng ta cần đẩy mạnh khai khác có hiệu quả. Tuy nhiên, việc phân công cán bộ đảm trách công tác truyền thông, thông tin đối ngoại, phát ngôn của các cơ quan nhà nước chưa được chuyên môn hóa, phần lớn là kiêm nhiệm còn nhiều lúng túng chưa thực hiện đúng tinh thần Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng buổi tập huấn sẽ truyền đạt những kiến thức cơ bản, cô động nhất giúp các cán bộ lãnh đạo sở ngành, những người làm công tác thông tin đối ngoại nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông, thông tin đối ngoại, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan đơn vị.

Responsive image

 

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được ông Lê Văn Nghiêm – Nguyên Cục Trưởng Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí theo tinh thần Luật tiếp cận thông tin, Luật Báo chí và Nghị định 09; giải quyết khủng hoảng truyền thông; tổng quan về công tác thông tin đối ngoại hiện nay; hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại ở địa phương, hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại.

Về triển khai Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước, các đại biểu được nghe giới thiệu về các chuyên đề, cụ thể: Quy định về trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; xác định rõ quyền và trách nhiệm người đứng đầu trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; hình thức, cách phát ngôn; những nội dung được quyền từ chối cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật; việc phối hợp và yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan tham gia cung cấp thông tin; quy định về xử lý vi phạm; những điều cần lưu ý khi tổ chức một cuộc họp báo; kỹ năng trả lời phỏng vấn báo chí, nhận biết và xử lý khủng hoảng truyền thông trong giai đoạn hiện nay…

Kết thúc, lớp tập huấn đã cung cấp những kỹ năng cơ bản, cần thiết cho những người làm công tác thông tin đối ngoại ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó góp phần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phát ngôn; thực hiện tốt trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí, nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng, đáp ứng nhu cầu thông tin đúng đắn của người dân./.

  Bá Đăng