ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ANGIANG NHIỆM KỲ 2020-2025
Ngày 28/5/2020 Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025 tại hội trường Ban quản lý Khu du lịch Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên.

Responsive image
 

 

Đại hội được hân hạnh đón tiếp đồng chí Phan Thanh – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, đồng chí Võ Thành Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Lê Hoà An - Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, và sự có mặt của toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư đã có những thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức, sáp nhập hai đơn vị mới là Trung tâm Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Ban quản lý Khu du lịch Núi Cấm; sự thay đổi nhân sự lãnh đạo trong chi ủy, ban lãnh đạo và nhiều yêu cầu mới trong công tác xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư để thích nghi với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đại hội đã đánh giá những mặt làm được và những yêu kém trong thời gian qua để rút ra bài học kinh nghiệm, phấn đấu cho nhiệm vụ năm năm tới.

Responsive image
Responsive image
 
 

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và Đảng viên, Đại hội Chi bộ TTXTTM-ĐT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 05 đồng chí, đồng chí Lê Trung Hiếu tái đắc cử Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Quang Thanh tái đắc cử Phó Bí thư Chi bộ.
Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với một số chỉ tiêu cơ bản như: phấn đấu thu phí tham quan và các khoản dịch vụ khác của Khu du lịch Núi Cấm đạt 100 tỷ đồng (kể cả phần thu hộ); hoàn thành các chương trình, kế hoạch xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư hằng năm do UBND tỉnh giao; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có đảng viên vi phạm và xử lý kỷ luật và một số chỉ tiêu quan trọng khác.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Thành Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tin tưởng rằng sự thành công của Đại hội sẽ là tiền đề quan trọng đối với hoạt động của Chi bộ TTXTTM-ĐT trong thời gian tới.

Diễm Phượng.