LỄ CÔNG BỐ KHUNG ĐỀ ÁN “AN GIANG ĐIỆN TỬ”
Chiều 31/5/2019, UBND tỉnh An Giang phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức hội nghị công bố Khung Đề án “An Giang điện tử” giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030 và sơ kết 2 năm triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông - Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 – 2020 giữa UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Responsive image

Ông Trần Thái Tuyên – Giám đốc Viễn thông An Giang trình bày tham luận về 9 lĩnh vực trong Khung Đề án “An Giang điện tử” 

Sau 2 năm hợp tác, UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã phối hợp triển khai mạng lưới hạ tầng mạng và thực hiện nhiều giải pháp viễn thông, công nghệ thông tin, như: Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông (VGate) ở 16 sở, ngành, 11 UBND huyện, thị xã, thành phố và 156 xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã hỗ trợ tỉnh xây dựng Khung Đề án “An Giang điện tử” ở 9 lĩnh vực: chính quyền điện tử, nông nghiệp, du lịch, an ninh - quốc phòng, giáo dục, y tế, môi trường, quy hoạch đô thị và giao thông. Qua đó, góp phần tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực đời sống xã hội, công tác quản lý tại địa phương, trong đó lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

 

Responsive image

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Đề án “An Giang điện tử” trong việc phát triển du lịch tỉnh nhà. Triển khai hệ thống quản lý lưu trú liên thông với hệ thống du lịch thông minh sẽ giúp thống kê số liệu du khách một cách chuẩn xác để làm căn cứ tính toán sự đóng góp của ngành du lịch vào tăng trưởng GRDP hằng năm của tỉnh. Bên cạnh đó, công tác xúc tiến và quảng bá du lịch đến từng du khách cũng sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

Responsive image

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Tô Mạnh Cường, các đại biểu thực hiện nghi thức công bố khung đề án “An Giang điện tử”.

 

Hoàn Đức