Tái cơ cấu ngành nông nghiệp: Nông dân chủ lực, doanh nghiệp tiên phong
Ngành nông nghiệp hướng đến năm 2020 xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao. Quá trình cơ cấu lại ngành lấy nông dân làm chủ lực, doanh nghiệp làm tiên phong...

Đó là mục tiêu của ngành nông nghiệp được đưa ra tại hội thảo tham vấn ý kiến về dự  thảo kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 do Bộ NNPTNT tổ chức ngày 17.3.

Tại hội thảo, có ý kiến cho rằng để thu hút và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp cần có chính sách đất đai và tín dụng thông thoáng. Bà Nguyễn Thị Hồng Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ NNPTNT) cho biết, chính sách đất đai và chính sách tín dụng đang được Bộ NNPTNT tập trung kiến nghị Chính phủ tháo gỡ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020. Hiện nay bộ đang rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách đất đai liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất, bao gồm chính sách về tạo thuận lợi cho tích tụ và tập trung ruộng đất, chính sách tháo gỡ vướng mắc cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, tiếp tục hướng dẫn các địa phương điều chỉnh quy hoạch quỹ đất cho sản xuất chăn nuôi và trồng cây thức ăn chăn nuôi”.

Thị trường tiêu thụ cho sản phẩm nông nghiệp đang là một vấn đề cần được làm rõ. cần xác định rõ nhu cầu của thị trường, các sản phẩm nông nghiệp bán cho thị trường nào, kế hoạch cụ thể cũng như lộ trình thực hiện ra sao. Trong điều kiện nước ta hội nhập cao, tính cạnh tranh rất lớn, cây ăn trái, thịt gia súc gia cầm nước ngoài đã tràn vào thị trường trong nước rất mạnh. Chúng ta đang bị cạnh tranh ngay trên sân nhà. Vì vậy, bên cạnh mở rộng thị trường nước ngoài, cần tính toán cả nhu cầu thị trường trong nước, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. 

Trích nguồn: hoinongdan.org.vn