Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tham dự hội thảo giải pháp phát triển du lịch Bến Tre trên cơ sở liên kết hợp tác các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Chiều ngày 17 tháng 11 năm 2019, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tham dự hội thảo giải pháp phát triển du lịch Bến Tre trên cơ sở liên kết hợp tác các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long.

 

Thông qua hội thảo các giải pháp được đặt ra như: Phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; Cơ chế chính sách phát triển du lịch; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch khai thác du lịch đường sông kết nối tiếng Mê Kông với du lịch Bến Tre; Xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch Đặc trưng của Bến Tre; Phát triển du lịch Bến Tre trên cơ sở kết nối hợp tác xây dựng tour tuyến sản phẩm điểm đến khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; Đổi mới sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn Bến Tre theo hướng tích hợp; Khai thác du lịch thông minh; Định hướng xây dựng chiến lược quảng bá loại hình du lịch ẩm thực liên kết các loại hình du lịch khác tại Bến Tre.

Tham dự hội thảo có: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long ; Ủy ban nhân dân, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở Du lịch, sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Du lịch các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, các đơn vị kinh doanh du lịch, các công ty lữ hành và các chuyên gia du lịch về tham dự hội thảo.

Một số ảnh về sự kiện:

Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 

Đức Phong