Để giảm nhập khẩu bắp, phải xây dựng vùng chuyên canh
Chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng bắp trên hầu khắp các vùng của cả nước là giải pháp rất quan trọng để kiềm chế sản lượng lúa ở mức 45 triệu tấn, đồng thời tăng sản lượng bắp từ mức trên năm triệu tấn hiện nay lên 8,5 triệu tấn vào năm 2020 nhằm giảm lượng bắp nhập khẩu đang trên đà tăng tốc rất mạnh. Tuy nhiên, rất có thể chính sách này vẫn không đủ tầm để hiện thực hóa mục tiêu đó.

Responsive image