Hệ thống truy xuất dữ liệu thuế quan ASEAN
Một thách thức đặt ra là làm sao để đảm bảo lợi ích từ tiến trình hội nhập khu vực cho tất cả các bên liên quan, nhất là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs). Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 nhấn mạnh vai trò xương sống của các doanh nghiệp này trong các nền kinh tế ASEAN.

 
 

Sau khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được hình thành vào cuối năm 2015, thuế quan đối với các sản phẩm dần được xóa bỏ. ASEAN cũng tiếp tục thực thi các hiệp định thương mại tự do (FTA) với nhiều đối tác thương mại chính nhằm tăng cường hơn nữa sự tham gia trong các chuỗi giá trị cũng như các mạng lưới sản xuất khu vực và toàn cầu.

Hệ thống truy xuất dữ liệu thuế quan ASEAN (ASEAN Tariff Finder) được triển khai dưới sự tài trợ của Quỹ Hợp tác đặc biệt ASEAN- Hàn Quốc với sự giúp đỡ của đối tác Hàn Quốc. Hệ thống này chính thức được ra mắt và vận hành từ tháng 8/2016 tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 48, được coi là một trong những ưu tiên chủ chốt trong năm ASEAN 2016. Hệ thống truy xuất dữ liệu thuế quan ASEAN được thiết kế là một công cụ thân thiện với người sử dụng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt MSMEs để có thể truy cập thông tin cập nhật về thuế suất ưu đãi áp dụng ở các nước thành viên ASEAN trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) hoặc giữa các nước thành viên ASEAN với các đối tác đối thoại trong khuôn khổ FTA ASEAN+1. Hệ thống này cũng đặt ra các quy tắc về tiêu chí xuất xứ được sử dụng để xác định điều kiện hưởng thuế quan ưu đãi của một sản phẩm. Với hệ thống tìm kiếm và truy xuất thông tin, các thương nhân sẽ tiết kiệm thời gian và nguồn lực để thực hiện giao dịch, chỉ bằng cách tiếp cận trang điện tử chính thức: http://tariff-finder.asean.org.

Theo baocongthuong/vinanet