AN GIANG MỜI GỌI ĐẦU TƯ
Với tiềm năng du lịch cũng như những chính sách ưu đãi của UBND tỉnh trong việc phát triển hoạt động du lịch, An Giang đang thực sự trở thành “đất lành” cho hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp. Qua đó, nâng tầm du lịch tỉnh nhà, tiếp tục đưa An Giang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong, ngoài nước.

Qua chuyến khảo sát các điểm đến của tỉnh An Giang trong tháng 6 năm 2019, Tập đoàn Sáng Tạo tại tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu đầu tư các sản phẩm mới về du lịch như Cầu đáy kính, Công viên ánh sáng tại An Giang.

  Để mời gọi đơn vị có nhu cầu đầu tư về du lịch tại An Giang, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang có tổ chức đoàn đến làm việc với Tập đoàn Sáng tạo tại tỉnh Khánh Hòa. Tham gia đoàn công tác gồm có ông Lê Trung Hiếu – Tỉnh Ủy Viên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu từ tỉnh An Giang; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Trung tâm; lãnh đạo Ban quản lý Khu du lịch núi Cấm.

Responsive image

Hình 1 - Hình ảnh buổi làm việc giữa Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang và Tập đoàn Sáng tạo.

Tại buổi làm việc ông Lê Trung Hiếu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang thông qua những chính sách mời gọi đầu tư, những tiềm năng thế mạnh về du lịch của tỉnh . Đồng thời có lời mời Tập đoàn đến An Giang để khảo sát chi tiết hơn về các điểm mà Tập đoàn có nhu cầu đầu tư.

Responsive image

Hình 2 - Hình ảnh buổi làm việc giữa Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang và Tập đoàn Sáng tạo.

Qua buổi làm việc Tập đoàn Sáng Tạo đã hiểu hơn về chính sách mời gọi đầu tư, thế mạnh về du lịch của tỉnh và hẹn sẽ đến An Giang khảo sát chi tiết những điểm mà tập đoàn có nhu cầu đầu tư. Bước đầu cho thấy sự kết nối của Tập đoàn Sáng Tạo và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang rất thành công.                                                    

                                                                                                Thi Thi