Tỉnh An Giang tham gia trưng bày sản phẩm tại sự kiện giới thiệu, quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền gắn với văn hoá các tỉnh Nam Bộ tại TP. Hà Nội.

Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
 
Diệu Hiền.