HƯỞNG ỨNG CUỘC THI SÁNG TÁC, THIẾT KẾ QUÀ LƯU NIỆM, QUÀ TẶNG DU LỊCH AN GIANG NĂM 2020.
Vừa qua, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư đã phát động và thông báo thể lệ Cuộc thi sáng tác, thiết kế quà lưu niệm, quà tặng du lịch An Giang năm 2020.

Responsive image
 

 

Để tiếp tục hưởng ứng cuộc thi, kính mời các nghệ nhân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục sáng tác và gửi tác phẩm về Phòng Xúc tiến Du lịch – Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang. Thời hạn nộp tác tác phẩm đến hết tháng 10/2020.

Phú Quới.