CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG GIỮA DOANH NGHIỆP AN GIANG, TIỀN GIANG VÀ DOANH NGHIỆP CAMPUCHIA
Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến các sản phẩm đặc trưng trên địa bàn 02 tỉnh An Giang, Tiền Giang kết nối cung cầu giữa hai địa phương, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa sang Campuchia. Qua đó, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp 02 tỉnh An Giang, Tiền Giang gặp gỡ trao đổi, hợp tác trong việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm của hai địa phương. Đồng thời, quảng bá hình ảnh văn hoá và thế mạnh tiềm năng, sản phẩm đặc trưng của hai tỉnh đến người tiêu dùng tại Campuchia, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang phối hợp Sở Công thương tỉnh Tiền Giang và Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia tổ chức Chương trình Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh An Giang, Tiền Giang và các doanh nghiệp Vương quốc Campuchia.

Responsive image
 



Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư trân trọng thông tin và kính mời Quý doanh nghiệp tham gia Chương tình kết nối giao thương, thông tin cụ thể:
Thời gian: 25-26/11/2019.
Địa điểm: Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia
Thành phần tham gia: dự kiến 150 đại biểu là các doanh nghiệp đến từ tỉnh An Giang, Tiền Giang và vương quốc Campuchia.
Nội dung:
+ Trao đổi, tìm hiểu về thông tin kinh tế - xã hội, chính sách thương mại tại Campcuhia.
+ Các doanh nghiệp trao đổi, giới thiệu sản phẩm, tiềm năng hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ.
+ Trưng bày các sản phẩm, profile, brochure, hình ảnh của doanh nghiệp An Giang, Tiền Giang tại buổi kết nối.
+ Doanh nghiệp 02 tỉnh An Giang và Tiền Giang giao thương B-2-B và ký kết biên bản ghi nhớ, hợp đồng giao thương với doanh nghiệp Campuchia.
+ Khảo sát một số doanh nghiệp sản xuất, các kênh tiêu thụ, phân phối sản phẩm.

Để tìm hiểu thêm thông tin, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang
2A, Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 02963 945.006
Diễm Phượng: 0985.288.280 – ttdphuong@gmail.com

Diễm Phượng