Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2018 tỉnh An Giang
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2018 kèm theo Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 05/6/2018.

Nội dung chương trình gồm có 6 hoạt động: nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; xây dựng cơ sở dữ liệu, tài liệu, ấn phẩm, danh mục dự án phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư; đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư; hợp tác về xúc tiến đầu tư.

Các hoạt động tiêu biểu của chương trình gồm tổ chức đoàn ra, tiếp đón đoàn vào, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư An Giang năm 2018, xây dựng tài liệu, tuyên truyền quảng bá, ...

Để thực hiện nội dung nhiệm vụ, tỉnh đề ra các giải pháp: nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; rà soát cơ chế chỉnh sách; cải cách hành chính; hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận đất đai và tranh thủ sự trợ giúp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, Tham tán Việt Nam, Văn phòng đại diện xúc tiến thương mại tại nước ngoài, ...

Trên tinh thần trọng thị, cùng với quyết tâm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh, tỉnh An Giang rất mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm và tìm hiểu đầu tư các dự án theo sau.

 

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TỈNH AN GIANG

 

TT

DANH  MỤC DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

QUY MÔ

TỔNG VỐN

(tỷ đồng)

I

NÔNG NGHIỆP

 

 

 

1

Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thoại Sơn

200 ha

1.000

2

Dự án năng lượng mặt trời kết hợp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tịnh Biên

250 ha

6.000

3

Cụm công nghiệp sản xuất Lúa gạo Japonica bền vững

Châu Thành, Thoại Sơn, Tri Tôn

10.000 ha

1.100

4

Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ, vi sinh An Giang

Tịnh Biên

10 ha

200

5

Dự án đầu tư liên kết phát triển chuỗi giá trị gia tăng bò thịt

Tri Tôn, Tịnh Biên

110 ha

2.000

6

Khu liên hợp nghiên cứu sản xuất cá tra giống

Thoại Sơn

200 ha

1.500

7

Dự án trồng chuối cấy mô công nghệ cao theo chuỗi giá trị

Tri Tôn

500 ha

145

8

Dự án làng bè nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái Cù Lao Giêng

Chợ Mới

100 ha mặt nước

2.000

9

Nhà máy chế biến rau củ quả

Chợ Mới

10 ha

200

10

Dự án chuỗi cung cấp thịt heo an toàn trên địa bàn tỉnh

Tri Tôn

3 ha

500

11

Cụm Công nghiệp sản xuất Nếp bền vững

Phú Tân

5.000 ha

875

12

Sản xuất giống cá tra 3 cấp

chất lượng cao trên địa bàn thành phố Long Xuyên

Long Xuyên

100 ha

51

13

Sản xuất cá tra thương phẩm

chất lượng cao trên địa bàn thành phố Long Xuyên

Long Xuyên

300 ha

154

II

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH

 

 

 

1

Khu du lịch cồn Phó Ba

Tp. Long Xuyên

80 -100 ha

4.696

2

Khu vui chơi giải trí Mỹ Khánh

Tp. Long Xuyên

250 ha

222

3

Khu du lịch nghỉ dưỡng Núi Tà Pạ

Tri Tôn

200 ha

1.000

4

Khu du lịch sinh thái cộng đồng ba xã Cù Lao Giêng

Chợ Mới

2.500 m2

10

5

Khu du lịch Hồ Soài So

Tri Tôn

49 ha

500

6

Khu trung tâm hành hương (tượng Di Lặc - chùa Phật Lớn - chùa Vạn Linh)

Tịnh Biên

44 ha

500

7

Khu nghỉ dưỡng + vọng cảnh vồ Bồ Hong

Tịnh Biên

22 ha

400

8

Khu văn hóa dân gian và tín ngưỡng (phía Tây - Bắc khu trung tâm hành hương)

Tịnh Biên

34 ha

300

9

Khu văn hóa các dân tộc (Hồ Tà Lọt)

Tịnh Biên

120 ha

250

10

Khu bảo tồn sinh thái (vồ Bà, đỉnh Chư Thần)

Tịnh Biên

39 ha

120

11

Khu TM và vui chơi giải trí Vĩnh Xương

Tân Châu

62 ha

450

12

Khu TM – DV - DL và vui chơi giải trí đặc biệt khu vực cửa khẩu Tịnh Biên

Tịnh Biên

25 ha

500

13

Khu TM DV và vui chơi giải trí Tịnh Biên

Tịnh Biên

45 ha

900

14

Khu TM - CN cửa khẩu Khánh Bình (gđ2)

An Phú

13 ha

260

15

Khu Du lịch Búng Bình Thiên

An Phú

707 ha

600

16

Khu du lịch lòng hồ Trương Gia Mô

TP. Châu Đốc

10 ha

200

17

Khu du lịch sinh thái bãi bồi Vĩnh Mỹ

TP. Châu Đốc

38 ha

700

18

Khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng thành phố Châu Đốc

TP. Châu Đốc

68 ha

190

19

Trung tâm thương mại Bắc Cống Vong

Thoại Sơn

6 ha

100

20

Khu đất trung tâm văn hóa thành phố Long Xuyên

Long Xuyên

1,63 ha

120

21

Khai thác khu đất sân vận động tỉnh An Giang

Long Xuyên

3,5 ha

713

22

Khai thác khu đất trụ sở công an tỉnh

Long Xuyên

1,1 ha

503

III

CÔNG NGHIỆP

 

 

 

1

Khu công nghiệp Vàm Cống

Long Xuyên

200 ha

1.500

2

Khu công nghiệp Bình Long mở rộng

Châu Phú

120 ha

900

3

Khu công nghiệp Bình Hòa mở rộng

Châu Thành

98 ha

700

4

Khu công nghiệp Hội An

Chợ Mới

100 ha

900

5

Khu Công nghiệp Xuân Tô

Tịnh Biên

150 ha

850

6

Cụm Công nghiệp Châu Phong

Tân Châu

30 ha

175

7

Cụm Công nghiệp Long An

Tân Châu

20 ha

117

8

Cụm Công nghiệp Long Sơn

Tân Châu

35 ha

437

9

Cụm Công nghiệp Tân Châu

Tân Châu

20 ha

200

10

Cụm Công nghiệp Vĩnh Xương

Tân Châu

20 ha

117

11

Cụm Công nghiệp Tân Thành

Thoại Sơn

19 ha

100

12

Cụm công nghiệp Mỹ Phú

Châu Phú

95 ha

400

13

Cụm Công nghiệp An Cư

Tịnh Biên

28 ha

50

14

Cụm Công nghiệp An Nông

Tịnh Biên

35 ha

70

IV

GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

 

1

Cầu Thuận Giang

Chợ Mới – Phú Tân

2.500 m

3.375

V

XÂY DỰNG – ĐÔ THỊ

 

 

 

1

Tạo quỹ đất Khu đô thị Đông đường tránh Bắc rạch Long Xuyên

Long Xuyên

408 ha

1.000

2

Khu đô thị Nam thành phố Long Xuyên

Long Xuyên

377 ha

8.440

3

Nâng cấp đô thị thành phố Châu Đốc

Châu Đốc

124 ha

1.528

VI

DỊCH VỤ Y TẾ

 

 

 

1

Bệnh viện Tim mạch An Giang

Long Xuyên

6 ha, 400 giường

1.050

Hòa Thuận