ĐIỂM MỚI VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CHO CÔNG D N VIỆT NAM TỪ 01/07/2020
Từ ngày 01/7/2020, Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam chính thức có hiệu lực. Trong đó, quy định một số điểm mới về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam như sau:

Responsive image
 

 

1. Cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử từ ngày 01/07/2020
Tại khoản 4, Điều 2 Luật quy định “Hộ chiếu có gắn chíp điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp”
Như vậy, người dân từ đủ 14 tuổi có thể quyết định làm hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc không gắn chíp điện tử theo quy định. Theo đó, Hộ chiếu không gắn chíp điện tử được cấp cho công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi hoặc cấp theo thủ tục rút gọn.
2. Có thẻ Căn cước công dân có thể được cấp hộ chiếu ở bất kỳ đâu
Cụ thể, khoản 3 Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 có quy định như sau: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; trường hợp có Thẻ căn cước công dân thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi.
Như vậy, khi có thẻ Căn cước công dân, người dân có thể thực hiện việc xin cấp hộ chiếu lần đầu tại bất cứ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào.
3. Chỉ còn 4 loại giấy tờ cấp cho công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh
Cụ thể: Tại khoản 6 Luật mới quy định giấy tờ xuất nhập cảnh, bao gồm:
a) Hộ chiếu ngoại giao;
b) Hộ chiếu công vụ;
c) Hộ chiếu phổ thông;
d) Giấy thông hành.
Vậy từ ngày luật này có hiệu lực thì không còn sử dụng Hộ chiếu thuyền viên và các loại Giấy tờ khác (như: Hộ chiếu thuyền viên; Giấy thông hành biên giới; Giấy thông hành nhập xuất cảnh; Giấy thông hành hồi hương; Giấy thông hành) theo quy định hiện hành (Điều 4 Nghị định 136/2007/NĐ-CP)
4. Không còn quy định cấp chung cho trẻ em dưới 9 tuổi vào hộ chiếu phổ thông của cha hoặc của mẹ
Theo quy định tại Luật mới không còn quy định trường hợp cấp chung cho trẻ em dưới 9 tuổi vào hộ chiếu phổ thông của cha hoặc của mẹ. Theo đó, hộ chiếu phổ thông được cấp cho mọi công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân. Đây là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước.
Thời hạn sử dụng của hộ chiếu phổ thông về cơ bản vẫn được giữ nguyên như hiện nay, cụ thể:
- Hộ chiếu cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và không gia hạn;
- Hộ chiếu cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 năm và không được gia hạn.

Bích Phương