ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO “CHỐNG RÁC THẢI NHỰA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Responsive image
 

 

Qua thời gian thực hiện Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh An Giang, nhận thấy phong trào “Chống rác thải nhựa” chưa được triển khai sâu rộng đến doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Để đẩy mạnh thực hiện phong trào “Chống rải thải nhựa” trên địa bàn tỉnh, thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thư ngỏ số 161/LĐCP ngày 25 tháng 4 năm 2019 về chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn đề nghị các sở, ngành, địa phương thực hiện các nội dung chủ yếu như:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư, doanh nghiệp về phong trào “Chống rác thải nhựa”, tác hại của rác thải nhựa để hạn chế việc sử dụng và thải ra môi trườngKhuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Triển khai sử dụng ly sứ, thủy tinh dùng nhiều lần, những vật dụng dễ tiêu hủy cho hội họp, sự kiện, không sử dụng nước uống đóng chai, ống hút nhựa dùng một lần. Hạn chế và tiến tới lộ trình không sử dụng các sản phẩm từ nhựa trong hoạt động và việc mua sắm văn phòng phẩm tại cơ quan, đơn vị.

- Khuyến khích các chủ cơ sở sản xuất, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ hạn chế sử dụng túi nhựa, giảm thiểu đóng bao bì sản phẩm bằng nhựa, nilon, tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện môi trường thay thế túi nilon; Sử dụng các sản phẩm nhựa có khả năng tái chế tái sử dụng.

- Nghiên cứu, thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học, ứng dụng công nghệ sản xuất các loại vật liệu thân thiện môi trường và tái chế sản phẩm bao bì nilon.

- Tăng cường thực hiện các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về nâng cao nhận thức nhân dân trong việc hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy để bảo vệ môi trường.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động và giám sát thực hiện, góp phần đưa các chủ trương, cơ chế, chính sách về chống rác thải nhựa đi vào thực tiễn cuộc sống.

 

Bích Phương