Những điểm mới của Nghị định 107/2018/NĐ – CP ngày 15/8/2018 về kinh doanh xuất khẩu gạo
Nghị định 107/2018/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 15/8/2018 và có hiệu lực từ ngày 1/10/2018. Nghị định là bước tiến mới của thể chế, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động klinh doanh xuất khẩu gạo và công tác điều hành xuất khẩu theo hướng mở, xây dựng thể chế kiến tạo, minh bạch với 10 điểm mới như sau:

1/ Không bắt buộc thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải sở hữu kho chứa, cơ sở xay xát chế biến thóc, gạo mà có thể thuê các cơ sở này để đáp ứng điều kiện kinh doanh.

2/ Không quy định quy mô kho chứa thóc gạo, công suất cơ sở xay xát, chế biến, không bắt buộc phải có dây chuyền xay thóc, không hạn chế đại bàn đầu tư, chỉ quy định kho chức, cơ sở xay xát, chế biến thóc, gạo phải đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3/ Xây dựng cơ chế khuyến khích, tạo thuận lợi cho xuất khẩu các mặt hàng có chất lượng, giá trị cao. Quy định mặt hàng gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo tăng cường vi chất dinh dưỡng được tư do xuất khẩu, không hạn chế số lượng, không cần đáp ứng điều kiện kin h doanh, không cần cấp giấy chứng nhận.

4/ Bãi bỏ thủ tục kiểm tra, xác nhận kho chứa, cơ sở xay xát, chế biến thóc, gạo của Sở Công Thương cấp tỉnh, thương nhân tự kê khai thong tin, tự chịu trách nhiệm về đáp ứng điều kiện kinh doanh, thực hiện cơ chế hậu kiểm.

5/ Quán triệt yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung giát chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.

6/ Bãi bỏ quy định thủ tục bắt buộc thương nhận phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo tại Hiệp Hội Lương thực Việt Nam, bỏ quy định thương nhân phải có lượng gạo tồn kho tối thiểu tương đương 50% lượng gạo trong hợp đồng đã ký.

7/ Bãi bỏ quy định giá sàn gạo xuất khẩu và các quy định yêu cầu tuân thủ giá sàn xuất khẩu trong giao dịch, ký kết hợp đồng.

8/ Điều chỉnh giảm quy định lượng gạo dự trữ lưu thong từ 10% xuống còn 5% lượng gạo mà thương nhân đã xuất khẩu trong 6 tháng trước đó,

9/ Bổ sung quy định về khuyến khích, hỗ trợ thương nhân tăng cường lien kết với người sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu, bảo đàm chất lượng gạo xuất khẩu, công tác phát triển thị trường, ký kết các thỏa thuận về thương mại gạo với các nước, giao dịch, ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng tập trung.

10/ Bổ sung một số quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương lien quan trong điều hạnh xuất khẩu gạo, điều chỉnh bổ sung quy định cụ thể chế độ báo cáo của thương nhân, các Bộ, ngành và cơ quan Hải quan để kịp thời có thong tin số liệu phục vụ công tác điều hành xuất khẩu chung.

        YN (Trích đăng từ : Bản tin Thị Trường nông, lâm, thủy sản số tháng 10 năm 2018  “– Cục Xuất nhập khẩu, Trung Tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công Thương)