TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (chỉ số PCI) là thước đo quan trọng để đánh giá mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh, đánh giá công tác quản lý và điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố trên cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng.


Tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả “bốn khâu đột phá” để tạo nền tảng quan trọng xây dựng hình ảnh môi trường kinh doanh thuận lợi, công khai, minh bạch:Kết quả thực hiện điều tra, khảo sát và công bố của VCCI tính từ năm 2006-2012, điểm số PCI của An Giang đều đạt trên 60 điểm. Tuy nhiên, từ năm 2013 trở đi, PCI của An Giang liên tục giảm. Song song đó, kết quả về thu hút đầu tư cũng có chiều hướng sụt giảm, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và điều kiện của tỉnh. Do đó, Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 kèm theo Quyết định 2000/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 được UBND tỉnh ban hành với mục tiêu tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền, lấy cải cách hành chính là khâu đột phá, tạo sự chuyển biến căn bản về chất lượng bộ máy hành chính, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, tạo thuận lợi hơn cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh.

Quyết tâm thực hiện cải cách hành chính: Ban hành và chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ, TTHC về đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân sớm triển khai thực hiện dự án. Thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh từ ngày 04/5/2018 được xem là bước đột phá trong cải cách TTHC, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các tổ chức và cá nhân. Thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” (thứ tư hàng tuần) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh.

Đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp, giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp: Công tác hỗ trợ và giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp ngày càng thiết thực, hiệu quả bằng hình thức mở với nhiều hoạt động thiết thực, điển hình như hoạt động Đối thoại doanh nghiệp cấp tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư được tổ chức định kỳ 2 lần/năm; mô hình Cà phê doanh nhân được diễn ra vào thứ sáu (2 tuần/lần) nhằm tạo cơ hội tiếp xúc rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương, là kênh đối thoại trực tiếp của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành nắm bắt thông tin, tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Để giảm về thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với ngân hàng thực hiện mô hình kết hợp 3 thủ tục: đăng ký công bố mẫu con đấu, đăng ký mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp cùng lúc với đăng ký kinh doanh, từ đó giúp doanh nghiệp giảm chi phí, giảm thời gian thực hiện TTHC.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phát huy hiệu quả chính quyền điện tử tỉnh An Giang: UBND tỉnh đã ban hành Đề án “An Giang điện tử” và tổ chức Hội nghị Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án An Giang điện tử giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030. Ban hành Quyết định 1429/QĐ-UBND ngày 13/06/2019 về công bố danh mục TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.angiang.gov.vn; chính thức đưa vào vận hành phần mềm Văn phòng điện tử VNPT-iOffice trên toàn tỉnh và đưa vào hoạt động ngày 05/6/2019. Đồng thời, đã khai trục liên thông văn bản với Văn phòng Chính phủ; liên thông các phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Bộ Tư pháp với hệ thống một cửa tỉnh. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh việc chi trả các dịch vụ như điện, nước, y tế, giáo dục, an sinh xã hội... qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai được thực hiện thường xuyên, liên tục: Ngay sau khi ban hành Chương trình hành động, Ban Chỉ đạo PCI tỉnh cũng đã ban hành các kế hoạch hàng năm cả giai đoạn 2016 - 2020 để tuyên truyền, quán triệt và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của các đơn vị. 

Với những nỗ lực và quyết tâm không ngừng của tỉnh An Giang trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo Chương trình hành động và kế hoạch hàng năm đã được duyệt, chỉ số PCI tỉnh An Giang qua 3 năm có sự cải thiện rõ rệt về điểm số và thứ hạng. Cụ thể, tổng điểm PCI năm 2016 của tỉnh An Giang đạt 57,79 điểm (tăng 0,18 điểm), xếp 38/63 cả nước (tăng 01 hạng) và 9/13 các tỉnh ĐBSCL (tăng 01 hạng). Năm 2017, đạt 62,16 điểm (tăng 4,37 điểm), xếp 32/63 cả nước (tăng 06 hạng) và 7/13 các tỉnh ĐBSCL (tăng 02 hạng). Đến năm 2018, PCI tỉnh An Giang đạt 63,65 điểm (tăng 0,18 điểm), xếp 28/63 cả nước (tăng 04 hạng) và 6/13 các tỉnh ĐBSCL (tăng 01 hạng). Điều đó cho thấy niềm tin, sự hài lòng ngày càng cao và sự ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với công cuộc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển của tỉnh. 

Đạt được kết quả này là nhờ sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, thông suốt, sáng tạo và thống nhất của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, các địa phương và của người dân, nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay, chung sức. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả khích lệ vừa nêu cũng còn một số vấn đề đáng lo ngại. Mặc dù có tăng điểm và tăng hạng qua các năm nhưng tổng điểm của An Giang còn cách xa rất nhiều đến Top 10 cả nước (65 - 70 điểm). Mặt khác, điểm số của một số chỉ số thành phần chưa có nhiều cải thiện và chưa đạt được như kỳ vọng. 

Trong giai đoạn sắp tới, An Giang sẽ nỗ lực hết sức để khắc phục những hạn chế, điểm yếu trong những năm qua nhằm tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong những năm tiếp theo, nhất là trong điều kiện có sự cạnh tranh giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước càng ngày càng diễn ra quyết liệt. 

Bích Phương