HỘI NGHỊ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH AN GIANG 2018
Thực hiện Kế hoạch số 355/KH-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phân tích kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang; công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài long của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018

Responsive image
 

Hội nghị do ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 chủ trì. Đến dự Hội nghị có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang; Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp; Tỉnh đoàn; Các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng UBND các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020.

Hội nghị đã phân tích kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2018 theo công bố của Bộ Nội vụ. Theo đó, chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2018 đạt 80,77 điểm, xếp hạng 8/63 tỉnh, thành phố của cả nước, xếp hạng 4/13 tỉnh, thành phố thuộc ĐBSCL.

Responsive image
 

Hội nghị cũng công bố kết quả đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018; Công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân đạt thành tích trong công tác cải cách hành chính.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị thủ trưởng các đơn vị căn cứ các tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính xây dựng Kế hoạch nâng cao chỉ số phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế, nhất là các tiêu chí không đạt trong năm 2018. Thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang, dự kiến Quý IV/2019.

Bích Phương