Chương trình học tập, khảo sát thực tế tại Mỹ năm 2019
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang nhận được Công văn của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Chương trình học tập và khảo sát thực tế tại Mỹ năm 2019 với chủ đề “Học tập sáng tạo và đổi mới công nghệ, kinh nghiệm phát triển kinh tế số từ Mỹ”.

Đây là cơ hi quý giá mà Vit Nam phải nhanh chóng nm bt để tiến thng vào lĩnh vc công nghip mi nhm đẩy nhanh tiến trình công nghip hóa, hin đại hóa và thu hp khong cách phát trin.

Chương trình dành cho các đối tượng: Lãnh đạo cấp cao, cấp trung của các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam; Các tổ chức, cá nhân có quan tâm đến sáng tạo, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số; Các tổ chức, cá nhân có quan tâm đến thị trường Mỹ.

- Thời gian: Từ ngày 10/2 - 20/5/2019. Thời hạn đăng ký 22/3/2019

- Địa điểm: Mỹ (Washington D.C, Philadelphia, New York, San Francisco, Los Angeles)

- Đơn vị thực hiện:

. Đơn vị chủ trì: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

. Đơn vị phối hợp: Thương vụ Việt Nam tại Mỹ; Diễn đàn Thung lũng Silicon, Công ty VIDG

- Kinh phí tham dự: 135 triệu đồng/người

Địa chỉ đăng ký và liên hệ với Ban tổ chức chương trình:

Ms. Mai An / Di động: 0916.44.00.36 ;

Mr. Hoàng Thng / Di động: 0904.30.27.25

Email: anmt@vcciesp.vn ; thangnhvcciesp.vn ; thangnh-itb@vcci.com.vn

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thông báo đến các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân về chương trình học tập và khảo sát thực tế tại Mỹ để đăng ký tham gia.

(Đính kèm Công văn 0309/PTM-ITB ngày 27/02/2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)

Hòa Thuận