Mời tham dự Diễn đàn Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt – Nga 2019
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai tổ chức tổ chức các hoạt động năm Việt Nam tại Nga và năm Nga tại Việt Nam (gọi tắt là năm chéo Việt – Nga) nhân kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam – LB Nga trong năm 2019, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được giao tổ chức một số hoạt động nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tăng cường kết nối với doanh nghiệp LB Nga, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại – đâu tư hai chiều, trong đó có Triển lãm quốc tế Việt - Nga (Expo - Russia Vietnam) và Diễn đàn Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt – Nga dự kiến được tổ chức từ ngày 14-16/11/2019 tại Hà Nội.

 

Trong khuôn khổ Triển lãm, Diễn đàn Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt – Nga cũng sẽ được tổ chức. Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận những vấn đề rất cụ thể, thiết thực liên quan đến các cơ hội đầu tư - kinh doanh, tận dụng các lợi thế mà doanh nghiệp và nền kinh tế hai nước có thể bổ sung cho nhau.

Các hoạt động chính của Diễn đàn:

- Báo cáo của các diễn giả từ Chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga

- Các bài thuyết trình từ các khu vực của Nga,

- Gặp gỡ trực tiếp giữa các Doanh nghiệp hai bên

- Hội thảo bàn tròn theo chuyên đề.

Thông tin cụ thể về Diễn đàn như sau:

1. Thời gian: từ 09h00 ngày 14/11/2019 đến 16/11/2019

2.  Địa điểm: Cung Triển lãm Kiến trúc và Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (NECC) - Số 1 Đỗ Đức Dục, Hà Nội

3. Chương trình dự kiến: Trong tài liệu đính kèm.

4. Kinh phí tổ chức sự kiện: do VCCI đài thọ.

Đăng ký tham dự xin phản hồi trước ngày 09 tháng 11 năm 2019 về: Trung tâm XTTM & ĐT An Giang. Người liên hệ: Nguyễn Tấn Thành, ĐT: 0834 957759./.

Tài liệu đính kèm

Tấn Thành