Thông báo doanh nghiệp
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thị trường cho sản phẩm, hàng hóa của tỉnh và tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư xây dựng Danh bạ doanh nghiệp - sản phẩm xuất khẩu, đặc trưng, tiêu biểu, tiềm năng tỉnh An Giang năm 2019.

Để có thông tin chính xác của doanh nghiệp, Trung tâm Xúc tiến Thương
mại và Đầu tư đề nghị quý doanh nghiệp, cơ sở cung cấp thông tin:
• Tên doanh nghiệp, cơ sở
• Địa chỉ, điện thoại, email
• Website, facebook hoặc zalo (nếu có)
• Tên sản phẩm, hàng hóa
• 3-5 hình ảnh sản phẩm tiêu biểu (file hình).
Rất mong quý doanh nghiệp, cơ sở quan tâm cung cấp thông tin gởi về
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, thời hạn chậm nhất đến ngày
15/01/2019 qua địa chỉ email:
dhthuan@angiang.gov.vn hoặc thuandanghoa@yahoo.com
Thông tin liên hệ Đặng Hòa Thuận, Điện thoại 3945005; 0989 952179

Hòa Thuận