An Giang mời gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải
Hiện nay tỉnh An Giang tổ chức mời gọi đầu tư 3 nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn, cụ thể như sau:

Thông tin các dự án

1. Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Châu Đốc

- Địa điểm đầu tư: xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc

- Công suất xử lý 245 tấn/ngày

- Tổng mức đầu tư: 168 tỷ đồng (tạm tính)

- Đơn giá xử lý tạm tính: 380.000 đồng/tấn

* Ghi chú:

+ Hồ sơ đề xuất dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Châu Đốc được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 10/01/2017

+ Dự án nghiên cứu khả thi đang trong giai đoạn thẩm định, phê duyệt

2. Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên

- Địa điểm đầu tư: xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

- Công suất xử lý: 300 tấn/ngày

- Tổng mức đầu tư: 195 tỷ đồng (tạm tính)

- Đơn giá xử lý tạm tính: 380.000 đồng/tấn

* Ghi chú:

+ Hồ sơ đề xuất dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 19/7/2017

3. Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân

- Địa điểm đầu tư: xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

- Công suất xử lý: 100 tấn/ngày

- Tổng mức đầu tư: 60 tỷ đồng (tạm tính)

- Đơn giá xử lý tạm tính: 380.000 đồng/tấn

* Ghi chú:

+ Sở Xây dựng đang lập hồ sơ đề xuất dự án kèm thiết kế cơ sở Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân.

Hình thức đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư

- Hình thức đầu tư: hợp tác công tư (PPP), cụ thể là phương thức Hợp đồng Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao (BLT) theo quy định của Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư xây dựng theo hình thức hợp tác công tư.

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Luật đấu thầu.

Nhà đầu tư quan tâm 3 dự án trên, đề nghị theo dõi thông tin dự án trên website: http://thongtindauthau.com.vn

Hòa Thuận